ကော်ပိုရိတ်စပွန်ဆာ

NeRHA ကော်ပိုရိတ်စပွန်ဆာအစီအစဉ်

2023 ခုနှစ်အတွက် အောက်ပါစပွန်ဆာများကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

2023 - ပလက်တီနမ်စပွန်ဆာ

2023 - ရွှေစပွန်ဆာများ

Gold Sponsor ဖြစ်လာရန် အခွင့်အလမ်းများ ရှိပါသေးသည်။

2023 - ငွေရောင်စပွန်ဆာများ

Silver Sponsor ဖြစ်လာရန် အခွင့်အလမ်းများ ရှိပါသေးသည်။

2023 - ကြေးစပွန်ဆာများ

Myanmar